Dove

โซนห้องแอร์ อยู่ทางด้านปีกขวาของระเบียงชั้นที่หนึ่ง สามารถรองรับลูกค้าได้ประมาณ 30 ท่าน ในวันที่อากาศเย็นสบาย จะเปิดหน้าต่างเพื่อเปิดรับลมธรรมชาติ สามารถใช้เป็นห้องประชุม หรือ จัดอบรมในห้องนี้ได้ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้จำนวน 2 เครื่อง