Teddy

โซนระเบียงชั้นสอง สามารถขึ้นได้จากบันได ซึ่งอยู่ภายในอาคารหลัก จากห้องโถง ให้เลี้ยวไปทางขวามือ หรือจะขึ้นจากโซนระเบียงภายนอก โดยเมื่อลงบันไดไปให้เลี้ยวซ้าย พื้นที่นั่งโซนนี้เปิดรับลมธรรมชาติ ลูกค้าจะได้ชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามเบื้องหน้าในมุมสูง โซนนี้สามารถรองรับลูกค้าได้ ประมาณ 25-30 ท่าน