Morgan

โซนห้องแอร์ อยู่ทางปีกซ้าย ของอาคารหลัก รองรับลูกค้าได้ประมาณ 30 ท่าน มีมุมของสะสม และงานฝีมือ ไว้โชว์ และจำหน่าย ให้ท่านได้เพลิดเพลิน โซนนี้สามารถปิดเป็น โซนส่วนตัวในการจัด ประชุม สัมมนา หรือ ทำ workshop ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ จำนวน 2 เครื่อง