จัดประชุม

เรามีพื้นที่จัดประชุม สัมมนา หรือจัดอบรม ขนาดเล็กและขนาดกลาง ไว้บริการท่าน พร้อมเครื่องดื่ม เบเกอรี่ และอาหารทั้งไทย และนานาชาติ